Produkty

PSCA poskytuje produkty a služby súvisiace s elektronickým podpisom

Kvalifikované certifikáty pre kvalifikvoaný elektronický podpis
SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

Prostredníctvom kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb (ACA PSCA) poskytujeme kvalifikované certifikáty, ktoré sú určené výlučne na vytváranie a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) použitím bezpečného zariadenia (SSCD, napr. USB token, čipová karta) a programovej aplikácie pre vyhotovovanie a overovanie KEP, v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“)..

Služba elektronickej časovej pečiatky TSA

Prostredníctvom kvalifikovaného poskytovateľa dôverychodných služieb kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky  (TSA PSCA) poskytujeme službu kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Elektronická časová pečiatka slúži na zabezpečenie integrity opečiatkovaného elektronického dokumentu a obsahuje čas, kedy bol dokument elektronicky opečiatkovaný. Táto služba slúži všetkým žiadateľom z radov širokej verejnosti, ktorí majú záujem preukázať, že elektronický dokument (alebo elektronický podpis) existoval pred určitým konkrétnym časovým momentom uvedeným v elektronickej časovej pečiatke.

Komerčné certifikáty a SSL certifikáty pre server SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

Prostredníctvom certifikačnej autority (CA PSCA) vydávame komerčné certifikáty pre fyzické osoby, právnické osoby, zamestnancov ako aj komerčné SSL certifikáty pre servery, ktoré slúžia najmä na zabezpečenie elektronickej komunikácie.