Cenník produktov a služieb

Cenník produktov a služieb platný k 1.1.2016

Produkt / Služba Cena bez DPH Cena s DPH
Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)
Kvalifikovaný certifikát PSCA 1 SLUŽBU NEPOSKYTUJEME
platnosť 1 rok 19,90 € 23,88 €
platnosť 2 roky 41,90 € 50,28 €
platnosť 3 roky 62,90 € 75,48 €
SSCD - bezpečné zariadenie 3 (na uloženie súkromného kľúča a kvalifikovaného certifikátu pre KEP)
USB token - SafeNet eToken 5100, licencia na obslužný softvér SAC 54.90 € 65,88 €
Čipová karta - SafeNet Smartcard 4100, USB čítačka čipovej karty, licencia na obslužný softvér SAC 59.90 € 71.88 €
Elektronický podpis
Komerčný osobný certifikát PSCA 4 SLUŽBU NEPOSKYTUJEME
platnosť 1 rok 15,90 € 19,08 €
platnosť 2 roky 29,90 € 35,88 €
platnosť 3 roky 45,90 € 55,08 €
Serverový certifikát pre SSL 5 SLUŽBU NEPOSKYTUJEME
platnosť 1 rok  25,90 € 31,08 €
platnosť 2 roky 39,90 € 47,88 €
platnosť 3 roky 55,90 € 67,08 €
Služba elektronickej časovej pečiatky TSA PSCA 6
Balík TSA 200 (200 ks elektronických časových pečiatok) 24,90 € 29,88 €
Balík TSA 500 (500 ks elektronických časových pečiatok) 49,90 € 59,88 €
Balík TSA 1000 (1000 ks elektronických časových pečiatok) 79,90 € 95,88 €
iný balík TSA dohodou
Podpisové aplikácie
QSign 5 Premium 7
Licencia je  viazaná na počítač a NIE JE časovo obmedzená.
79,00 € 94,80 €
QSign 5 BatchSigner 8
Podpora hromadného podpisovania. Licencia je viazaná na počítač a NIE JE časovo obmedzená.
349,00 € 418,80 €
QSing eInvoice Standard13 Podpisovanie PDF dokumentov (najčastejšie elektronických faktúr). Licencia s platnosťou 1 rok a viazaná na osobný počítač. 29,00 € 34,80 €
QSign eInvoice Premium13 Podpora hromadného podpisovania PDF dokumenov elekronickým podpisom. 199,00 € 238,88 €
Doplnkové služby
Inštalácia certifikátu 99,00 € 118,80 €
Inštalácia obslužného SW 9 24,90 € 29,88 €
Inštalácia obslužného SW a QSign 10 49,90 € 59,88 €
Inštalácia obslužného SW, QSign a školenie 11 74,90 € 89,88 €
QSign Reaktivácia 14 - Rozšírenie licencie QSign na jeden ďalší osobný počítač. 19,00 € 22,80 €
Služba mobilnej RA 12 dohodou
Certifikačný poriadok PSCA (v tlačenej forme) 3.32 € 3,95 €
zrušenie certifikátu zadarmo
zaslanie CRL elektronickou poštou zadarmo
Poradenské a konzultačné služby v oblasti bezpečnej elektronickej komunikácie dohodou

1 Kvalifikovaný certifikát PSCA na tvorbu a overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) v zmysle zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).

3 SSCD je bezpečné hardverové zariadenie na uloženie súkromného kľúča a kvalifikovaného certifikátu PSCA na tvorbu KEP. Produkt je certifikovaný NBÚ SR (zoznam certifikovaných produktov je dostupný KLIKNITE SEM).

4 Komerčný osobný certifikát PSCA v zmysle zákona o dôveryhodných službách.
5 Serverový certifikát pre SSL pre zabezpečenie komunikácie medzi serverom a klientom (protokol HTTPS).

6 Služba časovej pečiatky TSA PSCA je poskytovaná v zmlysle zákona o dôveryhodných službách. KEP s časovou pečiatkou predstavuje ekvivalent k úradne osvedčenému podpisu.

7 QSign 5 Premium - podpisová aplikácia na tvorbu a overovanie KEP. Licencia sa viaže na počítač a NIE JE časovo obmedzená. Umožňuje podpisovanie textových dokumentov, obrázkov, PDF súborov a XML formulárov.

8 QSign 5 BatchSigner - podpisová aplikácia na tvorbu a overovanie KEP. Licencia sa viaže na počítač a NIE JE časovo obmedzená. Umožňuje podpisovanie textových dokumentov, obrázkov, PDF súborov a XML formulárov. Verzia BatchSigner navyše podporuje hromadné podpisovanie dokumentov.

9 Inštalácia obslužného SW - Služba zahŕňa inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštaláciu koreňových certifikátov ACA PSCA a KCA NBÚ SR, kontrolu inštalácie.

10 Inštalácia obslužného SW a QSign - Služba zahŕňa inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštaláciu koreňových certifikátov ACA PSCA a KCA NBÚ SR, inštalácia a aktivácie aplikácie QSign, konfigurácia aplikácie QSign pre použitie služby časovej pečiatky, kontrolu inštalácie.

11 Inštalácia obslužného SW, QSign aškolenie - Služba zahŕňa inštaláciu ovládačov k čítačke a k čipovej karte, inštaláciu klientskej aplikácie na prácu s bezpečným zariadením, inštaláciu koreňových certifikátov ACA PSCA a KCA NBÚ SR, inštalácia a aktivácie aplikácie QSign, konfigurácia aplikácie QSign pre použitie služby elektronickej časovej pečiatky, kontrolu inštalácie, podpisovanie dokumentov a overovanie KEP.

12 Služba mobilne RA - Zabezpečí výjazd nášho pracovníka RA až k zákazníkovi.

13 QSign eInvoice 1.0 Standard / Premium - Aplikácia je učená výhradne na podpisovanie PDF dokumentov (najčastejšie faktúr) elektronickým podpisom (EP). Softvérová licencia aplikácie je určená a viazaná na konkrétny osobný počítač, na ktorý sa licencia aktivuje. Vydáva sa na určité obdobie s platnosťou 1 rok od dátumu aktivácie aplikácie. Verzia Standard umožňuje naraz podpísať len jeden PDF dokument. Verzia Premium umožňuje dávkové podpisovanie cez používateľské rozhranie. To znamená, že môžete naraz podpísať viac PDF dokumentov.

14 QSign Reaktivácia - Služba umožní preniesť/rozšíriť licenciu na iný/ďalší jeden osobný počítač, pričom aplikácia QSign zostáva plne funkčná bezo zmien aj na pôvodnom zariadení.

Ceny sú uvádzané s 20% DPH.

  • Úhrada za služby PSCA prebiaha na faktúru.
  • Za služby poskytované prostredníctvom mobilnej registračnej autority budú účtované zmluvné ceny podľa osobitnej zmluvy so zákazníkom.
  • V prípade väčšieho množstva žiadostí o certifikát od jedného zákazníka (organizácie) bude poskytnutá zľava podľa osobitnej zmluvy so zákazníkom. Takýto zákazník môže platiť prostredníctvom faktúry na základe objednávky.